โรงเรียน
สามมุกคริสเตียนวิทยา

ติดต่อเรา | Contact us


โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
166 ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
| 081-4329799, 038-398-316

|officer@sca.ac.th

SAMMUK CHRISTIAN ACADEMY
166 Bangsane-Angsila Road Sansuk Muang Chonburi 20130
081-4329799 | 038-398-316

| officer@sca.ac.th

[--- www.sca.ac.th ---]